Anna Estrada Alsina

Anna Estrada Alsina

Barcelona, Spagna


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 10-05-2018 ha contribuito 37€

Gruppi ai quali partecipo

1

9.118€ Totale raccolto

189 Teamer

Teamer da:  20/02/2021

Associació d´Engrescats de les T. Ebre

L`Associació d`Engrescats de les Terres de l`Ebre lluita dia rere dia per propocionar una qualitat de vida digna a tots els canins abandonats , extraviats o sense propietari identificat amb la seva posterior gestió ( recuparació per part del propietari o promoció d`adopció ), prioritzant les condicions de protecció, dignitat i benestar dels animals acollits amb criteris de qualitat i eficàcia. Ens ajudes a fer-ho possible ?.