Angel Viladegut Tapiol

Girona, Espanya


Teamer de 1 Grups

Cada mes aporta 1€ a 1 Grups

Des del 02-01-2014 ha aportat 93€

Grups on participa

1

6.097€ Recaptats

89 Teamers

Teamer des de:  02/01/2014

PROTECTORA D'ANIMALS RODAMÓN

IN OUR CENTER WE RECEIVE A TOTAL OF 500 PETS PER YEAR, HELP US TO HELP THEM