Andrea Planas

Andrea Planas


Teamer de 2 Grups

Cada mes aporta 2€ a 2 Grups

Des del 15-05-2020 ha aportat 14€

Grups on participa

2

717€ Recaptats

70 Teamers

Teamer des de:  15/05/2020

Asociación Play and Train

¿Crees en los límites? Nosotros no. Por esta razón llevamos 12 años luchando para que todas las personas puedan tener acceso al deporte, sin importar sus capacidades, género o edad. Play and Train es una asociación sin ánimo de lucro, declarada de utilidad pública que cree firmemente en la inclusión social a través del deporte. Especializados en deportes en el medio natural como el esquí, el snowboard, el surf y la bicicleta de montaña, nos alineamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


1.512€ Recaptats

126 Teamers

Teamer des de:  22/01/2021

Arrels Fundació (Official)

Arrels Fundació és una entitat que fa 30 anys que atén les persones més vulnerables que viuen als carrers de Barcelona. Les acompanya per aconseguir una vida més autònoma cobrint les necessitats bàsiques: allotjament, atenció social i sanitària. Arrels ha atès més d'11.500 persones sense llar i treballa per sensibilitzar la ciutadania, denunciar situacions injustes i aportar solucions a les administracions i a la societat civil per fer possible #ningúdormintalcarrer.