Alzheimer Catalunya Fundació

Barcelona, Espanya


Teaming Manager de 1 Grups

Cada mes aporta € 1 a 1 Grups

Des del 07-10-2020 ha aportat € 15

Grups que lidera

1

€ 2.824 Recaptats

37 Teamers

Teaming Manager des de:  13/10/2020

Alzheimer Catalunya - YOU DECIDE, DEMENTIA DOESN'T

Alzheimer Catalunya és una entitat pionera en l'atenció psicosocial de les persones diagnosticades amb demència. Amb més de 30 anys de vida, tenim una missió: possar al centre de l'activitat a la persona diagnosticada amb ALZHEIMER per a garantitzar les seves necessitats, els seus desitjos i el seu benestar. Per això, ens centrem en acompanyar persones que compten amb una xarxa de suport, però també a aquelles en risc d'exclusió social o perill de maltractament.