Teaming - 1€/month micro donations

Traduction en Beta. Aidez-nous à faire encore mieux

Pel benestar dels animals

Per a la continuïtat del nostre treball, dedicat exclusivament a la cura i benestar dels animals del refugi i aconseguir la millor casa per a cada un d'ells

Bénéficiaire : Associació Berguedana per a la Protecció dels Animals
Projet soutenu par :
Publié le : 30/10/2013
Etat du projet : Ouvert

Photos
1

Tot per a ells.