Teaming - 1€/month micro donations

Traduction en Beta. Aidez-nous à faire encore mieux

Educació contra l'exclusió social

Ara mateix, una de les nostres necessitats, a part de la intervenció diària, és poder becar l'accés a les nostres colònies i casals d'estiu als col·lectius amb menys recursos. Aquestes propostes ofereixen activitats d'educació en el lleure que permeten la integració social de nens i joves i, alhora, els garanteixen una alimentació saludable.

Bénéficiaire : Associació Juvenil Esquitx
Plus d'information : Document du projet
Projet soutenu par :
Publié le : 12/01/2016
Etat du projet : Ouvert

Photos
4