Projecte Fonts

Aquest projecte consisteix a analitzar el major nombre possible de fonts distribuïdes arreu de Catalunya per conèixer les característiques físico químiques de l'aigua i dels briòfits (molses i hepàtiques) que s'hi troben a la font.

Beneficiario : Delegació Serralada Litoral Central
Más información : Documento del proyecto
Proyecto apoyado por :
Publicado el : 26/12/2016
Estado del proyecto : Abierto

Fotos
1