paola casales alonso

paola casales alonso

Pontevedra, España


Teamer de 1 Grupos

Desde el 23-11-2017 ha aportado 25€

Grupos en los que participa

1

159€ Recaudados

6 Teamers

Teamer desde:  23/11/2017

SOS RACISMO GALICIA

Loitamos contra contra calquera forma de discriminación por razón de cor de pel, de orixe, de cultura ou relixión para lograr unha sociedade xusta e libre de prexuízos e estereotipos. Dispoñemos de diversos servizos como é a Oficina de información e denuncia, o servizo de mediación intercultural, asesoría xurídica en extranxeiría e social, asi como, as líneas de concienciación e de incidencia sociopolítica. Podes visitar nosos servizos en www.sosracismogalicia.org