Núria Bayona

Barcelona, España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 07-01-2013 ha aportado 258€

Grupos en los que participa

2

1.339€ Recaudados

15 Teamers

Teamer desde:  07/01/2013

Poso sostre a Barcelona_Fundació Arrels

A Barcelona hi ha prop de 2.800 persones que viuen literalment al carrer o depenen directament dels recursos assistencials per subsistir. El procés d'exclusió social és complex i dinàmic, però algunes de les seves causes principals són la pèrdua de feina i l’addicció a drogodependències com l’alcohol, les drogues i ludopaties. Aquest grup de teaming vol ajudar a la Fundació Arrels, a la que he tingut l'oportunitat de conèixer. A la tasca dels seus professionals i voluntaris.


1.890€ Recaudados

106 Teamers

Teamer desde:  07/11/2019

ROWING TOGETHER NGO

Organización sin ánimo de lucro destinada a proveer ayuda donde sea necesario. Actualmente trabajando en el Proyecto Ginecológico "Suzanne" en la isla helena de Lesbos, Grecia.