Miriam Duran Marquez

Miriam Duran Marquez

Barcelona, Spanien


Teamer in 3 Gruppen

Spendet jeden Monat: 3€ für 3 Gruppen

Seit 19-11-2019 gespendet: 27€

Mitglied in folgenden Gruppen

3

3.644€ Gespendet

132 Teamer

Teamer seit:  19/11/2019

PROTE OSONA - CRAPO G59111542

PROTE OSONA - CRAPO -Grup de Control i Rescat Animal Peluts d'Osona. El voluntariat la PROTECTORA D'ANIMALS D'OSONA crea CRAPO per tal de donar nom al grup de persones que costejen actuacions veterinaries i actuen en rescats d'animals que viuen situacions de maltractament, ocupant-se i preocupant-se perquè els animals visquin amb dignitat. Gràcies per ajudar-nos amb totes les despeses derivades de les actuacions veterinaries i els rescats! proteosona@gmail.com


6.112€ Gespendet

176 Teamer

Teamer seit:  19/11/2019

ADRO. Associació de rescat d'animals d'Osona

Associació creada per fomentar el benestar animal i lluitar contra els casos de maltractament animal a la comarca d’Osona. Les nostres finalitats principals són: · Actuar en cas de maltractament informant a la persona responsable de l’animal de l’incompliment de la llei de protecció animal. · Fer xerrades, actes informatius, participar en esdeveniments benèfics, etc. per ajudar els nostres amics no humans. · Fomentar el veganisme entenent-lo com a un estil de vida.


8.194€ Gespendet

90 Teamer

Teamer seit:  19/11/2019

Casa Ronald McDonald Barcelona

Imagine, just for a moment, that vuestr@ guarantees is diagnosed with a disease and sent to a Hospital away from your city... Our Ronald McDonald Barcelona House is free to these families since 2002. Creating an environment where the child can lead a normal life while receiving medical treatment influencing their recovery.