Martha Ortega

Martha Ortega

Ciudad Real, Spanien


Teamer in 1 Gruppen

Spendet jeden Monat: 1€ für 1 Gruppen

Seit 06-02-2018 gespendet: 39€

Mitglied in folgenden Gruppen

1

1.616€ Gespendet

30 Teamer

Teamer seit:  06/02/2018

Repair Cafe Toledo and Emerge Toledo

1€ is all we need from you and meny people more to support Repair Cafe Toledo. 10 kr/1€ i mnd. er det vi trenger. Hvis 500 vil støtte dette prosjektet, vil vi ha nok til å kunne klare det økonomiske ved vårt hjelpearbeide. Bli med oss og gi 10 kr/1 € i mnd