Judit murillo turrillo

Judit murillo turrillo

Girona, Spagna


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 16-08-2012 ha contribuito 107€

Gruppi ai quali partecipo

1

25.332€ Totale raccolto

628 Teamer

Teamer da:  16/08/2012

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.