Joan Tañà

Joan Tañà

Eslovenia


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 08-09-2017 ha aportado 25€

Grupos en los que participa

2

2.996€ Recaudados

54 Teamers

Teamer desde:  08/09/2017

Animals. Vida Digna

"Animals. Vida Digna" és una entitat animalista sense ànim de lucre que promou l'adoció responsable dels gats abandonats de Ripoll i en gestiona les colònies fe gats dels carrer. A l'associació centrem la nostra tasca, esforç i dedicació en: -La Caseta de fusta: espai on viuen els gats a l'espera de ser adoptats o apadrinats. -Gats de carrer: se'ls hi proporciona aliment alhora que s'esterilitza i es retorna els gats a les colònies, per tal d'evitar la sobrepoblació. Gràcies per endavant!!


54.088€ Recaudados

2.264 Teamers

Teamer desde:  03/12/2017

Animal Rescue España

Rescatamos animales víctimas del maltrato y abandono. Con la ilusión y la aportación de todos podemos conseguirlo. 1€ al mes y el sueño de los animales maltratados se cumplirá.