Guifré Homedes Amat

Guifré Homedes Amat

Barcelona, España


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 07-06-2012 ha aportado 99€

Grupos en los que participa

1

1.339€ Recaudados

15 Teamers

Teamer desde:  07/06/2012

Poso sostre a Barcelona_Fundació Arrels

A Barcelona hi ha prop de 2.800 persones que viuen literalment al carrer o depenen directament dels recursos assistencials per subsistir. El procés d'exclusió social és complex i dinàmic, però algunes de les seves causes principals són la pèrdua de feina i l’addicció a drogodependències com l’alcohol, les drogues i ludopaties. Aquest grup de teaming vol ajudar a la Fundació Arrels, a la que he tingut l'oportunitat de conèixer. A la tasca dels seus professionals i voluntaris.