Do you want to help with 1€ per month? Join my Group

Kat & Doof

-meer bekendheid maken over doofheid bij katten -eigenaars van dove katten helpen met hun vragen en problemen -uitleg geven wat doofheid is bij katten -uitleg geven hoe de omgang met dove katten -helpen her... Read more...

Logo Teaming

51 Teamers