Gerard Cárdenas

España


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 23-02-2012 ha aportado 112€

Grupos en los que participa

1

765€ Recaudados

5 Teamers

Teamer desde:  23/02/2012

Amistats de COMSOC - Comunicació Social

Amb cada nou Teamer COMSOC concedeix beques a les comunitats educatives que volen participar a Contes del Món - Concurs de podcast i que per raons econòmiques no poden assumir la quota d'inscripció. Entenem la comunicació com una eina de transformació social que ens pot permetre generar coneixement significatiu entre totes i tots.