Associació MasnouGats

Teamers: 160

Recaudación: 1 €

Actualización de cómo va la causa
Andrea Guillén, Teaming Manager, el 29/08/2018  a las 20:52h


Hola, em dic Zipi tot i que de vegades em diuen l'ofega ratolins de joguina
----
Hola, me llamo Zipi aunque a veces me llaman el ahoga ratones de juguete

https://www.facebook.com/MasnouGats/posts/2266317106934996?__xts__[0]=68.ARA9AVy59NIq6ZFrLoA1aVBBX00lqC6v9h3kKIzuiSH5Af0nfN8EpviwRKASCp7835I8Q-bhWVe7EhzrNsb_Z7BttKO1y8fzyEYaLgsMGi2dGyAlqPYHsjikA5jR3ubPhx5zo2g&__tn__=-R

Este foro sólo es para los Teamers y Teaming Managers del Grupo.
Para poder comentar: