DretaVotar laJornadaEscolar

Barcelona, España


Teaming manager de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 10-01-2021 ha aportado 8€

Grupos que lidera

1

57€ Recaudados

7 Teamers

Teaming Manager desde:  10/01/2021

DretaVotar

Som famílies i associacions de famílies de Catalunya... Treballem de manera totalment voluntària i sense ànim de lucre. La nostra dedicació té una mateixa finalitat: 1. Millorar els horaris escolars dels nostres infants. 2. Gestionar millor la conciliació familiar i laboral. 3. Poder optar per un temps en família de qualitat. 4. Garantir els recursos necessaris per tal que tots els infants tinguin les mateixes oportunitats. Creiem que altres horaris són possibles!! DretaVotar.org