Dario Tojeiro Perez

A Coruña, Espagne


Teamer de 1 Groupes

Chaque mois il/elle apporte 1€ à 1 Groupes

Depuis le 03-02-2020 il/elle a donné 4€

Groupes auxquels il/elle participe

1

665€ récoltés

55 Teamers

Teamer depuis :  03/02/2020

Brigadas Deseucaliptizadoras

As Brigadas deseucaliptizadoras organizan e coordenan accións de voluntariado ambiental en colaboración con titulares de terrenos con valores ambientais degradados ou ameazados pola eucaliptización e outras especies exóticas invasoras. Mediante erradicación destas especies e a substitución por outras autóctonas de alto valor ecosistémico co obxectivo de que as zonas intervidas non volvan arder e que axuden como zonas protectoras, servindo como cortalumes verdes e corredor de biodiversidade.