Cindy Kloppenborg

Cindy Kloppenborg

Olanda


Teamer in 1 Gruppi

Dona ogni mese: 1€ a 1 Gruppi

Da 12-09-2019 ha contribuito 10€

Gruppi ai quali partecipo

1

740€ Totale raccolto

94 Teamer

Teamer da:  12/09/2019

Stichting Kittenplace

Deze stichting vangt zwangere poezen in nood op. Na de bevalling worden de mama’s gesteriliseerd en gaan terug naar het gezin waar ze vandaan kwamen. Zo niet, dan wordt er voor de mama’s en de kittens een liefdevol gouden mandje gezocht. Kittens zonder mama worden 24/7 met de fles grootgebracht.