Cindy Kloppenborg

Cindy Kloppenborg

Niederlande


Teamer in 1 Gruppen

Spendet jeden Monat: 1€ für 1 Gruppen

Seit 12-09-2019 gespendet: 10€

Mitglied in folgenden Gruppen

1

740€ Gespendet

94 Teamer

Teamer seit:  12/09/2019

Stichting Kittenplace

Deze stichting vangt zwangere poezen in nood op. Na de bevalling worden de mama’s gesteriliseerd en gaan terug naar het gezin waar ze vandaan kwamen. Zo niet, dan wordt er voor de mama’s en de kittens een liefdevol gouden mandje gezocht. Kittens zonder mama worden 24/7 met de fles grootgebracht.