Cindy Kloppenborg

Cindy Kloppenborg

Holanda


Teamer de 1 Grupos

Cada mes aporta: 1€ a 1 Grupos

Desde el 12-09-2019 ha aportado 12€

Grupos en los que participa

1

965€ Recaudados

117 Teamers

Teamer desde:  12/09/2019

Stichting Kittenplace

Deze stichting vangt zwangere poezen in nood op. Na de bevalling worden de mama’s gesteriliseerd en gaan terug naar het gezin waar ze vandaan kwamen. Zo niet, dan wordt er voor de mama’s en de kittens een liefdevol gouden mandje gezocht. Kittens zonder mama worden 24/7 met de fles grootgebracht.