Anna Quintana

Girona, España


Teamer de 2 Grupos

Cada mes aporta: 2€ a 2 Grupos

Desde el 31-08-2015 ha aportado 27€

Grupos en los que participa

2

6.493€ Recaudados

252 Teamers

Teamer desde:  18/09/2015

Ong Protectors dels animals del Gironès

Grup obert per Protectors dels Animals del Gironès, ONG que acull i ajuda gossos i gats abandonats, maltractats i deshauciats per la societat. Nessitem fons per mantenir en bones condicions higièniques i de salut els 100 gossos que a hores d'ara mantenim. Amb la vostra ajuda millorarem la seva situació.


137.609€ Recaudados

5.169 Teamers

Teamer desde:  14/06/2017

Fundación Santuario Gaia

Santuari Gaia / Sanctuary Gaia / Animal Sanctuary Refugio para animales considerados de granja. Misión Acoger animales que han sido explotados de la industria alimentaria. Cubrir sus necesidades de alimentación, cuidados veterinarios y emocionales. Proporcionar instalaciones adecuadas para cada individuo, que les otorgue seguridad, pero al mismo tiempo, permitiendo que tengan una vida tan natural como sea posible. Promover el veganismo. Web: www.SantuarioGaia.org